Ik verrijk mijn klantgesprekken! Erg fijn!

Ruxshin Bishoff

Ruxshin Bishoff

Omgaan met tegenspraak, klantbezwaren en weerstand. We hebben er als ondernemers allemaal mee te maken. Maar hoe gevat ben ik om er snel, adequaat en empathisch op te reageren?


De klant in zijn waarde laten, respecteren en het gesprek op gang houden door 'naast' de klant te gaan staan, dat hebben we besproken.

In je workshop heb je je methode uitgelegd en konden we er meteen mee oefenen.


Eén van de opvallende beginselen die je noemde is dat we niets hoeven áf te leren (fantástisch!), maar alleen iets nieuws hoeven moeten tóevoegen (altijd boeiend!)


Je workshop was dan ook logisch en gestructureerd opgebouwd, zodat we alles meteen op onze eigen business konden toepassen.


Je had heldere voorbeelden en er was ruimte om voor iedereen individueel.


Na de workshop kregen we zelfs nog toegang tot je online leeromgeving.


Je methode is Blis®

We hebben geleerd dat je met Blis® 'aannames doen' ook genuanceerder kunt zien en niet alleen hoeft te veroordelen.

Blis® is dan wel je methode, maar ik geef er zelf invulling aan, in mijn éigen woorden en ik verrijk mijn klantgesprekken er mee. Erg fijn!


Je hebt geduldig en professioneel op onze vragen gereageerd. Merlin, bedankt voor je individuele begeleiding, voor je expertise en je kennis die je met ons hebt gedeeld.

Ik kan Merlin van Rie dan ook zeker aanbevelen! Als je wilt leren hoe je met vermeend moeilijke gesprekken om kunt gaan, dan moet je zéker bij Merlin zijn!

Ruxshin Bishoff, Das Büro - Duits voor bedrijven